top of page
 • המוטיבציה לעסוק בנושא מקורה בהיחס ההפוך בין מרכזיותו לבין מידת החשיפה שלו בקרב הקהל הרחב. רובנו שמענו את המושגים, אך חסרה לנו מסגרת מארגנת אשר עושה "סדר בבלגן". לכן ההרצאה נבנתה באופן אשר הייתי בעצמי משתוקק לשמוע לפני שהתעמקתי בסוגיות שלה.
   
 • האתגר שעמד בפני טמון בצורך לתמצת ולזקק באופן פשוט, אך מאוד לא פשטני, סוגיות החובקות מינעד מאוד רחב של תחומים.
 
 • באופן פרדוקסאלי, התברר לי שיש יתרון בהנגשת החומרים ע"י גורם שלא מומחה לתחום צר ומצומצם, מה שמאפשר ראיה רחבה ומאוזנת יותר. יכול גם להיות שההבנה שרכשתי בעיסוקי הסטטיסטי, תורמת במשהו.
   
 • כשהצעתי את ההרצאה לראשונה, מודה שדי חששתי איך היא תתקבל, הן בשל רוחב היריעה והן בגלל הנגיעה הבלתי נמנעת בסוגיית האמונה. לשימחתי, התגובות עד כה מצביעות על חשיבותה, ואולי אף נחיצותה של הרצאה מסוג זה.
   
 • ניתן לתאר את התגובה הטיפוסית כתערובת של משהו מפתיע, שונה, מאתגר, ומאוד מעשיר
bottom of page