top of page

מה הם חיים? מי או מה יצר אותם? האם יש להם משמעות?
מה מקומו של האדם בעולם החי? למה יש סבל בעולם?

sky-asking-god-prayer-open-arms.jpg

מאז ומתמיד העסיקו שאלות מעין אלה את האדם כשעמד נפעם וחסר אונים מול הטבע ואיתניו.

 

 

 

 

 

 

 

כיום מקובל לזהות 2 גישות עיקריות אשר מציעות תשובות לכל אלה: הגישה הבריאתנית ותורת האבולוציה.

God-removebg-preview-removebg-preview (1).png

הגישה הבריאתנית

 

תחת גישה זו, קיימת אמונה לפיה התשובות נמצאות ביישות או יישויות על טבעיות. נהוג לכנות גישה זאת כגישה הבריאתנית (Creationism approach).

 

 

 

 

גם היום, מרבית האנושות (כ-90%) מחזיקה באמונה לפיה החיים מכוונים ע"י כוח או כוחות על טבעיים. הדומיננטית שבהן ומקורה ביהדות, הינה האמונה באל אחד.

 

ידועות כיום יותר מ-4500 דתות בעולם! בחלק הראשון של ההרצאה, נרחיב על הגישה ונציג נתונים אודות תפוצתה בעולם. וננסה גם לברר מה יש בה אשר גורם לאימוצה ע"י מרבית האנושות.

תורת האבולוציה

 

 ב- 1859, הטיל חוקר טבע בשם דרווין (Darwin) פצצה בספרו "מוצא המינים"!  הוא טען על סמך תצפיות שערך ברחבי העולם, שהחיים על כל המגוון העצום שלהם, התפתחו בהדרגה ממקור אחד ויחיד עפ"י עיקרון הברירה הטבעית  (Natural selection), בתהליך שנמשך יותר מ-3.5 מיליארד שנים ועד היום.

 

 

 

 

בכך הוא הניח את הבסיס לתורת האבולוציה (Evolution theory) אשר זוכה להכרה בקרב חלקים גדולים בעולם, בייחוד בקרב הקהילה המדעית. גישה זו כמובן יוצרת התנגשות אדירה עם המימסד הבריאתני, בייחוד כשהמשמעות היא שהאדם והקוף קרובים מאוד (ולא שהאדם ירד מהקוף כפי שנהוג לחשוב!).

בהרצאה נציג את התאוריה עם דגש על הראיות התומכות בה משישה תחומים בלתי תלויים.

נסקור גם את התאוריה המדהימה אודות "הגן האנוכי" עפ"י ספרו הקלסי של Richard Dawkins:-

cvr9781416561477_9781416561477_lg.jpg
hqdefault.jpg
istock000054428832medium_1200xx1819-1023-29-0.jpg

לשבור את הפרדיגמה

האם זה לא מסובך ומדעי מידי?

בעוד שהגישה הבריאתנית אינטואיטיבית ופשוטה להבנה (עובדה שגם ילדים קטנים נוטים לאמץ אותה בקלות), תורת  האבולוציה נתפשת כמשהו יותר מדעי וקשה המיועד למומחים בלבד. גם אני סברתי כך!


אך כשהתחלתי להתעמק, נפעמתי לא רק מהתאוריה עצמה אלא גם מפשטותה ומההיגיון שלה. הבנתי מייד שהילת המסובכות האופפת אותה מהווה פרדיגמה שניתן לשבור.

 
וזו בדיוק מטרת ההרצאה: בצד הצגת הגישה הבריאתנית, להפתיע אותכם לא רק בתוכן הסיפור המופלא מאחורי תורת האבולוציה, אלא לשבור את הפרדיגמה אודות מסובכותה.  
 
ההגשה של החומר שואפת להיות קלילה ומתובלת בהומור. היא מסתייעת בהמחשות רבות הכוללות סרטונים, תמונות ונתונים סטטיסטיים.

הערה: ניתן להזמין את ההרצאה גם באנגלית ובצרפתית. 

bottom of page